Kullanım Koşulları ve Gizlilik Sözleşmesi

Ana Sayfa

 

1- İşbu sözleşme ile Avcılar Belediye Başkanlığının bir hizmeti olan “avcilaristihdam.com” (sözleşmede “internet sitesi” olarak da anılmaktadır.) internet sitesi üyeleri arasındaki kullanım koşulları düzenlenmektedir.

2- “avcilaristihdam.com” üyelikleri “iş arayan üye” ve “iş veren üye” olmak üzere iki tip olup her iki tip üyelikte ücretsizdir.

3- “avcilaristihdam.com” internet sitesi iş arayan üyelere sistem üzerinden özgeçmiş hazırlama, kaydetme ve iş başvurusu yapma olanağı tanımaktadır. Üye, özgeçmiş kapsamında vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru, geçerli ve güncel olduğunu kabul eder. Üyeler tarafından verilen bilgilerin gerçeğe aykırı, eksik veya aldatıcı/yanıltıcı olması nedeniyle hizmet sağlayıcının ve/veya 3.şahısların herhangi bir zarara uğraması halinde ilgi üye tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceklerini kabul ve taahhüt eder.

4- Bu kapsamda hizmet sağlayıcı üyeler tarafından bildirilen özgeçmiş ve şirket bilgileri gibi tüm bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Verilen bilgilerin doğruluğundan bizzat bilgiyi veren üye sorumludur.

5- Üye adı ve şifrenin izinli veya izinsiz olarak üçüncü kişiler tarafından kullanımından doğabilecek durumlardan sistem sorumluluk taşımamaktadır, doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üyeye aittir. Bu maddeye aykırı hareket, üyeye verilen hizmetlerin herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak durdurulmasına yol açabilir. Şifrenin izinsiz kullanımın tespit edilmesi durumunda avcilar.kariyer bilgilendirilmelidir.

6- “avcilaristihdam.com” üyesi olarak belirlenen güvenlik-gizlilik prensiplerine uymayan ve dikkate almayan üyelerden güvenlik-gizlilik prensiplerinin aksi yönünde bir durumla karşılaşma halinde avcilar.kariyer sorumluluk taşımamaktadır.

7- İnternet sitesi içinde iş arayan üye, özgeçmişini iş veren üyelere gönderebileceği gibi iş veren üyede iş arayan üyenin sistemde olan bilgilerine erişebilecektir. Ayrıca her iki tip üyelerin bilgileri de sistem içindeki genel arama bölümlerinde çıkacaktır. Bu kapsam da işbu protokolün imzalanmasıyla üyeler yer alan özgeçmiş ve şirket bilgileri vasıtasıyla kişisel bilgilerini paylaşmasına ve işlenmesine söz konusu bilgilerin internet sitesinin amaçları çerçevesinde hizmet sağlayıcısı tarafından belirlenecek ve uygun bulunacak şekilde kullanımına muvafakat etmektedirler. Siteye kaydedilen bilgilerin diğer Üyeler ve/veya 3. kişiler eliyle kullanılmış olması ve/veya 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda (“FSEK”) düzenlenen manevi hakların ihlal edilmesi ve/veya her ne şekilde olursa olsun herhangi bir zarara uğranması halinde hizmet sağlayıcısının hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

8- Veri Sorumlusu “avcilaristihdam.com” tarafından, işbu Sözleşme vasıtasıyla toplanan üyelerin kimliğini belirli veya belirlenebilir kılan bilgileri(“Kişisel Veri”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” nedenleriyle iş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmesine ve çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık etmek amacıyla işlenecek ve bu amacın gerektirdiği süre ve ölçüyle sınırlı olarak saklanabilecek ve veri işleme amaçları ile sınırlı olarak “avcilar.kariyer” tarafından kurumsal üyelerine, iş ortaklarına ve tedarikçilerine aktarılabilecektir.

9- Üyeler, üyelik sözleşmesinin gereği olarak bildirdiği e-posta, adres ve telefon numaraları üzerinden hizmet sağlayıcısının her türlü ileti, mektup, mesaj gönderebileceğini kabul etmektedirler.

10- Hizmet sağlayıcı; reklam, banner veya sponsorluk veren şirketlerin internet sitelerine ilişim (link) sağlamaktadır. Bu kapsamda ilişim sağlanan sitelerin bilgi kullanımı, etik ilkeleri ve gizlilik prensiplerinden hizmet sağlayıcı sorumlu değildir.

11- Sistemde yayınlanan yazı, grafik ve istatistikler (Materyaller) üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanılamaz. Sitede yer alan içerik materyalleri ya da fonksiyonalite hizmet sağlayıcıdan izni alınmadan başka mecralarda yayınlanamaz veya diğer internet sitelerine erişim verilemez.

12- Üye ve ziyaretçilerinin site ile ilgili tarafımıza ulaştırdıkları her türlü istek, öneri, yorum ve soruları içeren bilgiler site performansını ölçmek açısından saklanmaktadır. Bu bilgiler kişilerin kendilerine yanıt vermek ve site etkinliğini artırmaya yönelik araştırmalarda kullanılmak dışında başka bir amaç için kullanılmayacaktır.

13- Üyeler tarafından sistemin kötüye kullanılması, suç işlenmesine aracılık edilmesi ve benzeri durumların tespiti halinde hizmet sağlayıcı tüm yasal haklarını kullanabileceği gibi üyeyi ihtar veya iletiye gerek kalmadan işbu sözleşmeyi feshederek üyeyi üyelikten çıkarabilecektir. Üyelikten çıkanlar hizmet sağlayıcısından herhangi talepte bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

14- Sistemin etkin, verimli ve güveli çalışabilmesi için hizmet sağlayıcısı işbu kullanım sözleşmesinde ve sistemin temel çalışma yöntemlerinde istediği zaman tek taraflı değişiklik yapma hakkına sahiptir.

15- Hizmet sağlayıcısı sistemin etkin, verimli, doğru ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır. Bu kapsamda hizmet sağlayıcı üyelerin tutarlılıklarını ölçüp değerlendirebilecektir. Böylece hizmet sağlayıcı sistemin her türlü kötüye kullanımını ve gereksiz meşgul edilmesinin önünde geçmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda sistemin daha işler olabilmesi için tamamen hizmet sağlayıcının getireceği kıstaslarla üyelerin tutarlılıkları ve sistem kullanımı değerlendirilecektir. Sistem sağlayıcının kriterlerine uymayan davranışların tespit edilmesi halinde hizmet sağlayıcı işbu akdi tek taraflı feshederek ilgili üyeyi üyelikten çıkarabilecektir. Üyelikten çıkanlar hizmet sağlayıcısından herhangi talepte bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.